Üyelik Sözleşmesi

Sayın Üyemiz;

Engelliler Evleniyor'un sahibi olduğu ve işlettiği www.engellilerevleniyor.com adresindeki internet sitesine Üye olmadan önce lütfen Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatle okuyun. Tamamını okuduktan sonra, sözleşmeyi kabul etme ve onaylama işlemi için "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyin. Bu işaretleme, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğunuzu beyan ettiğiniz ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NDE YER ALAN TÜM MADDELERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

Engelliler Evleniyor İnternet sitesinin Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Engelliler Evleniyor' ile siteye üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site:www.engellilerevleniyor.com adresinde yayın yapan internet sitesidir.

Engelliler Evleniyor: Engelliler Evleniyor'dir.

Üye:Üye kayıt formunu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve Gönder butonuna basarak üye olma işlemini tamamlamış kişi.

Özel Üye: www.engellilerevleniyor.com adresindeki Standart üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Özel üyeliğe yükseltmiş ve Özel üye haklarına sahip olmuş üye.

Üye profili: www.engellilerevleniyor.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle kendisi tarafından oluşturulan, Genel Bilgiler, Karekter Bilgileri, İnanç Bilgileri, Hobiler, Sevdikleri başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraflarından oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfası.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Engelliler Evleniyor tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Engelliler Evleniyor tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, siteninin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Siteye yapılan üyelik başvurusu sadece bu site için geçerlidir. Şirketin diğer sitelerini kapsamamaktadır. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı veya telefon numarasını seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üye, Engelliler Evleniyor 'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Engelliler Evleniyor 'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üyelerin, sitenin aracılığıyla Engelliler Evleniyor tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Engelliler Evleniyor 'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Engelliler Evleniyor , üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye tarafından oluşturulan üye profili, Engelliler Evleniyor tarafından onaylandıktan sonra sitede görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; Engelliler Evleniyor 'nin üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.

Üyeler, Engelliler Evleniyor 'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Engelliler Evleniyor doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında sitenin aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.

Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Engelliler Evleniyor 'nin belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye siteye Engelliler Evleniyor 'nin belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.

Her üye, Engelliler Evleniyor ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki sitenin dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Engelliler Evleniyor ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri sitenin üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Engelliler Evleniyor doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye, sitenin Bilgilerim bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle siteninin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

4.2. Engelliler Evleniyor 'nin Hak ve Yükümlülükleri?

Engelliler Evleniyor , sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Engelliler Evleniyor bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önceden haber vermeden kullanabilir. Üyeler, Engelliler Evleniyor 'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Engelliler Evleniyor tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Engelliler Evleniyor tarafından yapabilir. Engelliler Evleniyor tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web site, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web siteden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Engelliler Evleniyor 'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Engelliler Evleniyor , sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, "İçimizden Biri ve Üye Resimleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada ve siteninin diğer alanlarında görüntülenebilir.

Engelliler Evleniyor , siteninin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Engelliler Evleniyor tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Engelliler Evleniyor bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

Teknik sorunlardan dolayı "sitenin" yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "Engelliler Evleniyor " sorumlu tutulamaz.

Site'de yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Engelliler Evleniyor'nin izni olmadan diğer internet sitesinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site'de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5. Özel üyelik

Engelliler Evleniyor, sitede standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan Özel üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Özel üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Engelliler Evleniyor " sorumlu değildir.

Özel Üyeler işbu sözleşmenin 4.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Özel üyelere ücret iadesi yapılmaz. Özel Üyenin standart arayüz olan "üyelik ayarları" bölümünden üyeliğini iptal etmesi halinde normal üyelik gibi Özel Üyelik de sona erer.

"Engelliler Evleniyor ", kredi kartı ile satın alınan Özel üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, otomatik yenileme yapmaz.

"Engelliler Evleniyor " Özel üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde editor@engellilerevleniyor.com adresine fatura bilgilerini göndererek adına kesilmiş faturaların mail adresine gönderilmesini talep edebilir.

6. Diğer Hükümler

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Siteninin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Engelliler Evleniyor 'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Engelliler Evleniyor 'ye aittir . Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Engelliler Evleniyor 'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Engelliler Evleniyor 'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Engelliler Evleniyor 'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Engelliler Evleniyor 'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Engelliler Evleniyor 'un; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Engelliler Evleniyor 'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Engelliler Evleniyor ticari markaları, siteninin ticari görünümü veya sitenin vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

Engelliler Evleniyor , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Engelliler Evleniyor işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Engelliler Evleniyor için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Engelliler Evleniyor 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Engelliler Evleniyor 'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Engelliler Evleniyor , üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Engelliler Evleniyor 'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.